Binnendieze Den Bosch, het water door de binnenstad


Foto: Binnendieze

 

Ontstaan

 

Binnendieze Den Bosch, een stroom door en onder de stad

's-Hertogenbosch. De Binnen- dieze heeft veel voor Den Bosch betekend door de jaren heen. Soms van levensbelang, soms voor de welvaart, maar zeker ook in vormen van overlast. Ervaar vandaag de dag een stukje verleden in het ontstaan van de Binnendieze en laat je vast meenemen door de jaren die de Binnendieze gekend heeft.

Foto: Togen

 

Togen

 

Om over het water huizen te bouwen, hadden onze voorvader-ingenieurs het slim bekeken. Velerlei togen werden geconstru- eerd om de overspanning mees- ter te maken. De togen over de Binnendieze Den Bosch waren zo sterk dat er huizen van meerdere verdiepingen op konden worden gebouwd. De togen zorgde er- voor dat bewoning boven het water mogelijk werd, onder de togen van bestonden andere mogelijkheden.

Foto: Binnendieze gerestaureerd

 

Restauratie

 

Er is veel gebeurd, nog voordat de Binnendieze restauraties aan de orde kwamen. Van het dem- pen van de Binnendieze tot de uitroeping van beschermd stads- gebied. Omdat de bestemming van de Binnendieze ver uiteen loopt voor mens en dier, is er met de restauratie aan de Binnendieze rekening gehouden met de dieren die leven rond de Diezen.

Foto: Rondvaart

 

Rondvaart

 

De vele bezienswaardigheden in de ‘Bossche onderwereld’ zijn tegenwoordig veilig te bewon- deren. Laat je meevoeren door de geschiedenis, geniet van de stilte, laat je meeslepen door de verhalen die goed bewaard zijn gebleven, ervaar het allemaal tij- dens de rondvaart over de Bin- nendieze, het kronkelende water door de binnenstad van Den Bosch..

Ga verder naar Jeroen Bosch schilder van 's-Hertogenbosch vanaf Binnendieze Den Bosch, het water door de binnenstad